Stiklyashka coffee shop

 • +380 97 627 7177
 • Bohdan Khmelnitsky Street, 17a, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501

other Establishments of this category “Coffee shops”

 • Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
 • Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
 • Chapayeva Street, 3, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
 • +380 97 230 7680
 • Pryvokzalnaya Street, 2B, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
 • Centralna Street, 2, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
 • +380 50 015 0141
 • Kyiv Road Street, 46a, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
 • +380 96 912 9649
 • Bogdan Khmelnitsky Street, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
 • Berezanska Street, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
 • Central, 19, Baryshevka, Kiev Oblast, Ukraine, 07500
 • +380 96 937 2290
 • Central Street, 22/2, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
Digital passport