Mars Cafe

 • +380 63 466 3993
 • Bogdan Khmelnitsky Street, 28, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501

other Establishments of this category “Coffee shops”

 • Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
 • +380 50 015 0141
 • Kyiv Road Street, 46a, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
 • Berezanska Street, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
 • Centralna Street, 2, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
 • +380 96 937 2290
 • Central Street, 22/2, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
 • Central, 19, Baryshevka, Kiev Oblast, Ukraine, 07500
 • +380 99 000 6422
 • Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
 • +380 96 912 9649
 • Bogdan Khmelnitsky Street, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
 • Berezanska Street, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
 • Zhovtneva Street, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
Digital passport