Sushi Baryshevka

 • +380 63 649 6845
 • Shevchenko Street, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
 • https://sushibaryshivka.choiceqr.com/

other Establishments of this category “Coffee shops”

 • Berezanska Street, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
 • Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
 • Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
 • Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
 • Central, 19, Baryshevka, Kiev Oblast, Ukraine, 07500
 • +380 97 230 7680
 • Pryvokzalnaya Street, 2B, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
 • Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
 • +380 96 912 9649
 • Bogdan Khmelnitsky Street, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
 • +380 50 015 0141
 • Kyiv Road Street, 46a, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
 • +380 99 000 6422
 • Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
Digital passport