Sushi Baryshevka

  • +380 63 649 6845
  • Shevchenko Street, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
  • https://sushibaryshivka.choiceqr.com/

other Establishments of this category “Restaurants”

  • +380 50 015 0141
  • Kyiv Road Street, 46a, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
Digital passport