Stiklyashka coffee shop

  • +380 97 627 7177
  • Bohdan Khmelnitsky Street, 17a, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501

other Establishments of this category “Canteen”

  • Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
  • Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
  • Berezanska Street, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
  • +380 99 000 6422
  • Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
Digital passport