Sushi Baryshevka

  • +380 63 649 6845
  • Shevchenko Street, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
  • https://sushibaryshivka.choiceqr.com/

other Establishments of this category “Food delivery”

  • +380 50 015 0141
  • Kyiv Road Street, 46a, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
  • Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07500
  • +380 93 100 3532
  • Berezanska Street, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
  • +380 800 301 230
  • Central Street, 15, Baryshevka, Kyiv region, Ukraine, 07501
Digital passport